ผู้จัดทำ

 รูปประจำตัว

น.ส  จิดาภา    ไล้บัว  ชั้นมัธยมศึกษา

เลขที่   19

  ครูที่ปรึกษา         อ. นิรมล         คงบัว

                              อ.ธันว์         ขำทอง

ครูผู้สอน           อ.สุพัตรา    โพธิ์สวัสวดิ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s